Lázně duševní

Pozvánka na seminář Aliany

Uvolněme se, prosím!

aneb
Dovednosti pro život, které nás ve škole nenaučili

Co budeme zkoumat?

Zkoumat budeme naše myšlenky a vzorce myšlení, které přímo a nevědomě ovlivňují náš život. Budeme se zabývat tzv. myšlenkologii :-)

Pocit našeho štěstí a zdraví přímo úměrně závisí na množství našeho vnitřního klidu. Jsme-li vyrovnaní a klidní, prožíváme svůj život s pocitem štěstí a naše tělo je zdravé. Se stresem vše mizí.

V naší mysli však existuje spousta myšlenek, které nám v prožívání klidu a míru brání, a které ubírají sílu i našemu zdraví.

Kde se berou?

Vycházejí z našich automatických vzorců myšlení, které nám neustále proudí na nevědomé úrovni a které stresové myšlenky vytvářejí. My jsme pak nemocní, vyčerpaní, frustrovaní, prázdní... atd.

Abychom to mohli změnit, je zapotřebí nevědomé vzorce uvidět, odhalit, poznat se s nimi.

Jejich zvědomění nám otevírá možnost je změnit, takzvaně přepsat na vzorce, které našemu životu svědčí a pomáhají nám se chovat tak, abychom do svého života přivedli více radosti, zdraví, štěstí a klidu.

Jak to budeme zkoumat?

V rámci tohoto pracovního semináře vám nabízím různé způsoby jak své automatické vzorce uvidět a odhalit a pak techniky, díky kterým jde tyto vzorce měnit na nám více prospěšné.

Nemám žádnou zázračnou metodu, učím jak pracovat sám se sebou, jak vnímat sebe, druhé lidi, situace, jak se v nich vyznat, jak pochopit proč se dějí (Proč jsem nemocná? Proč se mi to děje pořád dokolečka?) a jak věci měnit.

Úspěch spočívá v míře a ochotě vědomě se sebou pracovat, v odvaze podívat se na sebe i z jiných úhlů pohledu, přiznat si a přijmout někdy i nepříjemné věci, protože právě to je klíč k možné proměně.

Seminář je rozložený do tří setkání vždy s pauzou 14 dní, kdy máte osobní prostor na zavedení nových věcí do svého života. Jde o různé, v principu jednoduché techniky a cvičení, které jde uplatňovat a procvičovat v každodenním žití.

Na dalším setkání vždy pracujeme s osobní nově nabytou zkušeností, rozebereme co je potřeba, doladíme a vždy se dozvíte nové možnosti a techniky.

To, že mezi jednotlivými setkáními je prostor pro osobní práci vede k tomu, že postupně vzniká návyk dělat věci jinak. Nově objevené informace se tak mohou skutečně dostat do vašeho života a už z něj jen tak nevymizí. Jakmile člověk začne dělat věci jinak, začne se i jinak odvíjet jeho život: Vztahy, práce, zdraví, vnitřní pocit... atd. Vše je spojené se vším.

Jaké jsou záruky?

Nemohu vám zaručit, že setkání s myšlenkologií je proces jednoduchý, ale mohu vám zaručit, že jde o proces objevný a dobrodružný.

Součástí semináře jsou tištěná skripta, která dostanete na prvním setkání.

 

 

Máte-li chuť na změnu, ráda se s vámi potkám :-)

Aliana